Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

dwatrzy
8042 8751 420
dwatrzy
5081 42b9 420
Reposted fromoll oll viamaciusia maciusia
dwatrzy
2391 95a6 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaK8 K8
dwatrzy
dwatrzy
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć

May 26 2017

9450 f34b 420

andrecarrilho:

Bad Memories, animated illustration for Cabide, 2016

Reposted fromsimonsayer simonsayer viamiimi miimi
dwatrzy
0077 be37 420
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viamiimi miimi
2669 80d9 420

chanvasquez:

Woah, awesome edit!

dwatrzy
1958 51ae 420
i suffered, i learnt, i changed
Reposted fromkukka kukka viaPoranny Poranny
dwatrzy
3288 7e60 420
dwatrzy
5733 2588 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRozaa Rozaa

May 25 2017

dwatrzy
0077 be37 420
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viamiimi miimi

May 18 2017

dwatrzy
Nie chcę być już smutna. Nie chcę wracać do domu z płaczem. Płakać w wannie. W łóżku. 

Powinnam być szczęśliwa. 
Będę szczęśliwa.

May 10 2017

dwatrzy
W każdym miesiącu znajduj czas na chwile dla siebie, chwile radości, pasji i miłości.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoolun poolun
dwatrzy
3182 f52b 420
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viapoolun poolun
dwatrzy
Czy boisz się zakochać? Bardzo.
Boję się rozczarowania. Boję się bycia kochaną. Boję się, że to mnie przerośnie. Boję się, że się zawiodę. Boję się miłości i tej całej szopki wokół niej. Boję się, że czasem to za dużo, a czasem za mało. Boję się, że ta miłość nie będzie właśnie tą miłością. Boję się, że to mnie zabije. Miłość to nie błahostka, to coś więcej niż kochać i być kochanym.
— Słowem w sedno
Reposted fromtouchthesky touchthesky viamiimi miimi
dwatrzy
Reposted frometerycznie eterycznie viapoolun poolun
dwatrzy
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viamiimi miimi
dwatrzy
Jak się pieprzy, to się pieprzy. Na całego. Nigdy się nie pieprzy w życiu na pół. Albo na trzy czwarte. Zawsze na całość.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl